Publikacje

2018

Pawlak-Kruczek Halina, Lewtak Robert, Plutecki Zbigniew, Baranowski Marcin, Ostrycharczyk Michał,  Krochmalny Krystian, Czerep Michał, Zgóra Jacek, Niedzwiecki Łukasz; The impact of predried lignite cofiring with hard coal in an industrial scale pulverized coal fired boiler; Journal of Energy Resources Technology – Transactions of the ASME, 2018, vol. 140, nr 6, s. 1-14. Lokalizacja elektroniczna

Tic Wilhelm J., Guziałowska-Tic Joanna, Pawlak-Kruczek Halina, Woźnikowski Eugeniusz, Zadorożny Adam, Niedźwiecki Łukasz, Wnukowski Mateusz, Krochmalny Krystian, Czerep Michał, Ostrycharczyk Michał, Baranowski Marcin, Zgóra Jacek, Kowal Mateusz; Novel concept of an installation for sustainable thermal utilization of sewage sludge, Energies 2018, vol. 11, nr 4, s. 1-17. Lokalizacja elektroniczna

2017
Pawlak-Kruczek HalinaProperties of low rank coals and resulting challenges in their utilization w “Low-rank coals for power generation, fuel and chemical production” pod red. Zhongyang Luo and Michalis Agraniotis. Duxford : Woodhead Publishing, cop. 2017. s. 23-40.

Modliński Norbert J, Hardy TomaszDevelopment of high-temperature corrosion risk monitoring system in pulverized coal boilers based on reducing conditions identification and CFD simulations; Applied Energy. 2017, s. 1-14. Lokalizacja elektroniczna

Hardy Tomasz, Modliński Norbert J.; Development of prognostic tool for high-temperature corrosion risk assessment in pulverised coal boilers based on the waterwalls boundary layer monitoring system and CFD simulations; Energy Procedia, [8th International Conference on Applied Energy, ICAE 2016, 8-11 October 2016, Beijing, China], Vol. 105, 2017, Pages 1833-1838, Lokalizacja elektroniczna

Pawlak-Kruczek Halina, Krochmalny Krystian, Mościcki Krzysztof, Zgóra Jacek, Czerep Michał Ostrycharczyk Michal, Niedzwiecki Lukasz; Torrefaction of various types of biomass in laboratory scale, batch-wise isothermal rotary reactor and pilot scale, continuous multi-stage tape reactor; Inżynieria i Ochrona Środowiska. 2017, t. 20, nr 4, s. 457-472. Lokalizacja elektroniczna

2016
Rączka PawełPoprawa sprawności cieplnej bloków energetycznych poprzez wykorzystanie odzyskanego ciepła odpadowego; Rynek Energii. 2016, nr 1, s. 80-86.

Czerep Michał, Pawlak-Kruczek Halina; Ocena skuteczności i energochłonności procesu suszenia w suszarni fluidyzacyjnej i taśmowej; Zeszyty Energetyczne. T. 3, Nowe kierunki rozwoju energetyki cieplnej / pod red. Henryka Kudeli i Sławomira Pietrowicza Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 53-65.

Pawlak-Kruczek Halina, Lewtak Robert, Zgóra Jacek M, Krochmalny Krystian K, Kowal Mateusz; Study of bituminous coal and lignite blends pyrolysis by thermogravimetric method and in a tube furnace; The Clearwater Clean Coal Conference: proceedings of the 41th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, June 5 to to 9, 2016, Clearwater, Florida, USA

Baranowski Marcin J, Pawlak-Kruczek Halina, Frydel Małgorzata; Efekt parametrów zgazowania i stosunku stężenia CO2/para wodna w czynniku zgazowującym na skład gazu ze zgazowania niskogatunkowych paliw i odpadów Energetyka gazowa : Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa. Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. T. 1 : praca zbiorowa / pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka. Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2016. s. 97-107

Pawlak-Kruczek Halina, Czerep Michał; Technologia termicznej waloryzacji paliw – toryfikacja w auto termicznym reaktorze, Nowa Energia, 2016, nr 1, s. 31-38

2015

Pawlak-Kruczek Halina, Hardy Tomasz: Analiza warunków sprzyjających niszczeniu powierzchni ogrzewalnych kotłów oraz technik diagnozy stanu zagrożenia, Procesy niszczenia oraz powłoki ochronne stosowane w energetyce, XII Konferencja naukowo-techniczna, Słok k/Bełchatowa, 12-13 marca 2015, pod red. Adama Hernasa, Gliwice,  s. 41-49

Pawlak-Kruczek Halina, Ostrycharczyk Michał J, Czerep Michał, Baranowski Marcin J, Zgóra Jacek M; Examinations of the process of hard coal and biomass blend combustion in OEA (oxygen enriched atmosphere), Energy, 2015, vol. 92, The 12th International Conference on Boiler Technology (ICBT 2014) – Current Issues of Construction and Operation of Boilers, Szczyrk 21–24 October 2014.
Lokalizacja elektroniczna

Pawlak-Kruczek Halina, Krochmalny Krystian K, Ostrycharczyk Michał J, Dębowski Marcin K; Wpływ współspalania surowej i toryfikowanej biomasy z węglem na efektywność spalania: Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych : problematyka: „Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 roku z własnych zasobów odnawialnych – elektrownie jądrowe czy geotermalne?” : materiały naukowe XXII Ogólnopolskiego Forum Zasobów, Źródeł i Technologii Energetycznych . „Ekoenergetyka 2015 – Kraków” : monografia naukowa / oprac. i red. Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Sebastian Bielik. Kraków : Polska Geotermalna Asocjacja, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne

Francyk Jan, Grzywa Kazimierz, Hardy Tomasz: Implementacja algorytmu diagnostycznego H-G sondy pomiarowej analizatora tlenu FRT-02 do systemu DCS na bazie technologii Ethernet / Jan Francyk, Kazimierz Grzywa, Tomasz Hardy. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych. 2015, z. 4, s. 19-32, Lokalizacja elektroniczna

Modliński Norbert J, Madejski Paweł*, Janda Tomasz*, Szczepanek Krzysztof*, Kordylewski Włodzimierz; A validation of computational fluid dynamics temperature distribution prediction in a pulverized coal boiler with acoustic temperature measurement, Energy, 2015, vol. 92, pt. 1, s. 77-86

Modliński Norbert J; Numerical simulation of SNCR (selective non catalytic reduction) process in coal fired grate boiler , Energy, 2015, vol. 92, pt. 1, s. 67-76

Pawlak-Kruczek Halina, Plutecki Zbigniew, Czerep Michał; Integracja suszarki fluidalno-fontannowej w układ bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym, Nowa Energia. 2015, nr 5/6, s. 66-71

Pawlak-Kruczek Halina, Czerep Michał; Efektywność procesu suszenia węgla brunatnego w różnych technologiach, Nowa Energia, 2015, nr 4, s. 52-58

Lewtak Robert, Pawlak-Kruczek Halina, Ostrycharczyk Michał J; Experimental and numerical study of pulverized lignite combustion in air and oxy–fuel conditions. Pt. 1, Experimental setup and the mathematical model. The Clearwater Clean Coal Conference [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 40th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, May 31 to June 4, 2015, Clearwater, Florida, USA / [ed. Barbara A. Sakkestad. North Potomac] : Coal Technologies Associates, [2015]. s. 1-13

Pawlak-Kruczek Halina, Baranowski Marcin J, Tkaczuk-Serafin Monika B; CO2 capture by calcium sorbents in oxy-combustion conditions. The Clearwater Clean Coal Conference [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 40th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, May 31 to June 4, 2015, Clearwater, Florida, USA / [ed. Barbara A. Sakkestad. North Potomac] : Coal Technologies Associates

Pawlak-Kruczek Halina, Zgóra Jacek M, Krochmalny Krystian K; Characterization of torrefied biomass depends on process condition. The Clearwater Clean Coal Conference [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 40th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, May 31 to June 4, 2015, Clearwater, Florida, USA / [ed. Barbara A. Sakkestad. North Potomac]

2014
Mościcki Krzysztof J, Niedźwiecki Łukasz, Owczarek Paweł, Wnukowski Mateusz;
Commoditization of biomass: dry torrefaction and pelletization – a review; Journal of Power Technologies. 2014, vol. 94, nr 4, s. 233-249.

Kordylewski Włodzimierz, Mościcki Krzysztof J, Witkowski Karol J.; Lab-scale investigations during combustion of agricultural residues and selected polish coals; Chemical and Process Engineering. 2014, vol. 35, nr 2, s. 249-262.

Kakietek Sławomir, Andryjowicz Czesław, Sokolik Karol, Maciejewski Jacek, Hardy Tomasz, Golec Tomasz: System kontroli zagrożeń korozyjnych ekranów parownika kotła na przykładzie kotła nr 5 w Elektrowni Bełchatów / Sławomir Kakietek [i in.], Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014.

Kakietek Sławomir, Andryjowicz Czesław, Sokolik Karol, Maciejewski Jacek, Hardy Tomasz, Golec Tomasz: System kontroli zagrożeń korozyjnych ekranów parownika kotła na przykładzie kotła nr 5 w Elektrowni Bełchatów / Sławomir Kakietek [i in.], Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014.

Hardy Tomasz, Zacharczuk Wojciech: The effect of oxy combuston on ash deposit formation and corrosion behavior in pulverized boilers, 12th International Conference on Boiler Technology, ICTB 2014, Poland, Szczyrk, October 21-24, 2014.

Hardy Tomasz, Pawlak-Kruczek Halina, Rafajłowicz Wojciech, Wietrzych Jerzy: Nieniszczące metody diagnostyczne powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych / Tomasz Hardy [i in.], Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów,  Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014.

Rączka Paweł, Wójs Kazimierz; Methods of thermal calculations for a condensing waste-heat exchanger, Chemical and Process Engineering, 2014, vol. 35, nr 4, s. 447-461

Modliński Norbert J.; Computational modelling of a tangentially fired boiler with deposit formation phenomena; Chemical and Process Engineering. 2014, vol. 35, nr 3, s. 361-368.

Li Jun, Zhang Xiaolei, Pawlak-Kruczek Halina, Yang Weihong, Kruczek Paweł, Błasiak Włodzimierz; Process simulation of co-firing torrefied biomass in a 220 MWe coal-fired power plant; Energy Conversion and Management. 2014, vol. 84, s. 503-511.

Pawlak-Kruczek Halina, Plutecki Zbigniew, Michalski Marcin Ł; Brown coal drying in fluidized bed applying low-temperature gaseous medium; Drying Technology. 2014, vol. 32, nr 11, s. 1334-1342

2013
Coppola Antonio, Scala Fabrizio, Itskos Grigorios, Grammelis Panagiotis, Pawlak-Kruczek Halina, Antiohos Stelios K, Salatino Piero, Montagnaro Fabio; Performance of natural sorbents during calcium looping cycles: a comparison between fluidized bed and thermo-gravimetric tests; Energy & Fuels. 2013, vol. 27, nr 10, s. 6048-6054

Hardy Tomasz, Kordylewski Włodzimierz, Mościcki Krzysztof J; Use of aluminosilicate sorbents to control KCl vapors in biomass combustion gases; Journal of Power Technologies. 2013, vol. 93, nr 1, s. 37-43

Modliński Norbert J, Kordylewski Włodzimierz, Jakubiak Maciej; Numerical simulation of O3 and NO reacting in a tubular flow reactor; Chemical and Process Engineering. 2013, vol. 34, nr 3, s. 361-373

Kordylewski Włodzimierz, Jakubiak Maciej, Hardy Tomasz; Pilot plant studies on NOx removal via NO ozonation and absorption; Archives of Environmental Protection. 2013, vol 39, nr 3, s. 93-106

Lichota Janusz, Plutecki Zbigniew, Pawlak-Kruczek Halina, Czerep Michał; Efektywność suszenia węgla brunatnego w suszarkach o zróżnicowanej ekspanji złoża fluidalnego; Rynek Energii. 2013, nr 5, s. 68-75

Pawlak-Kruczek Halina, Ostrycharczyk Michał, Baranowski Marcin, Czerep Michał, Zgóra Jacek; Co-firing of biomass with pulverised coal in oxygen enriched atmosphere; Chemical and Process Engineering. 2013, vol. 34, nr 2, s. 215-226

Pawlak-Kruczek Halina, Baranowski Marcin, Tkaczuk-Serafin Monika B; Impact of SO2 in the presence of steam on carbonation and sulfation of calcium sorbents; Chemical Engineering & Technology. 2013, vol. 36, nr 9, s. 1511–1517

Wejkowski Robert, Kalisz Sylwester, Hardy Tomasz, Sarapata Bartosz, Kubiczek Henryk, Janda Tomasz: The control of high temperature corrosion phenomenon in boundary layer using different measurment methods / Robert Wejkowski [i in.]. W: Modern energy technologies, systems and units / ed. by Jan Taler. Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013. s. 289-300