dr inż. Zbigniew Modliński

Prowadzone zajęcia:

Wyniki:

Tematyka badawcza:

Udział w projektach:

Najważniejsze publikacje:

Zainteresowania: