dr inż. Michał Ostrycharczyk

Prowadzone zajęcia: 

💡

Wyniki:

 

Tematyka badawcza:

 

 

Udział w projektach:

 

 

Najważniejsze publikacje:

Publikacje

  • Pawlak-Kruczek Halina, Ostrycharczyk Michał , Baranowski Marcin, Czerep Michał, Zgóra Jacek : Co-firing of biomass with pulverised coal in oxygen enriched atmosphere / Halina Pawlak-Kruczek [i in.]. Chemical and Process Engineering. 2013, vol. 34, nr 2, s. 215-226
  • Pawlak-Kruczek Halina, Ostrycharczyk Michał , Czerep Michał, Baranowski Marcin, Zgóra Jacek : Examinations of the process of hard coal and biomass blend combustion in OEA (oxygen enriched atmosphere) / Halina Pawlak-Kruczek [i in.]. Energy. 2015, vol. 92, pt. 1, s. 40-46

 

Zainteresowania: