dr inż. Paweł Rączka

Prowadzone zajęcia:

Wyniki:

Tematyka badawcza:

Udział w projektach:

Najważniejsze publikacje:

Zainteresowania: