Kontakt i podstawowe informacje o Zakładzie

Kontakt

Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska
(W-9/Z-1)

Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Budynek A-4

Sekretariat zakładu:
Budynek A-4, pok. 205
tel. 71 320 23 22

p.o. Kierownika Zakładu
Dr inż. Tomasz Hardy
Budynek A-4, pok. 254
e-mail: tomasz.hardy@pwr.edu.pl
tel. 71 320 20 49

mapa kampusu »

O nas

Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych (Z-1), przynależący do Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (W-9), powstał 21 lipca 2014 r. w związku z reorganizacją struktury organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej. Nowa jednostka została utworzona na bazie byłego Zakładu Spalania i Detonacji, do którego przyłączono część pracowników Zakładu Kotłów i Turbin oraz Zakładu Miernictwa i Ochrony Atmosfery.

Zwierzchnictwo  nad nowopowstałym zakładem powierzono dr hab. inż. Halinie Pawlak-Kruczek, prof. PWr.
W roku 2019 obowiązki Kierownika pełni dr inż. Tomasz Hardy.

Pracownicy Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych aktywne biorą udział w licznych projektach badawczych oraz współpracują z przemysłem. Efektem tego są między innymi liczne publikacje.

Wykaz prac opublikowanych przez prawników naszego Zakładu w latach 2015-2019  (Prace_opublikowane_2015-2019)
Wykaz wybranych prac niepublikowanych  w latach  2015-2019  (Prace_niepublikowane_2015-2019).