Studia doktoranckie

Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych zaprasza studentów, chętnych do odbycia studiów III stopnia, tzn. studiów doktoranckich. Tematyka, w której otwarty może być przewód, dotyczy zagadnień związanych z modelowaniem procesów w kotłach oraz urządzeń peryferyjnych, projektowaniem kotłów, analizą procesów konwersji paliw, takich jak zgazowanie czy toryfikacja, ogniwami wodorowymi, wyłapywaniem CO2, procesami oczyszczania spalin i wielu innych tematów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.doktoranci.pwr.wroc.pl oraz u kierownika zakładu.