Dr hab. inż. Halina-Pawlak Kruczek, prof. nadzw. PWr

Prowadzone zajęcia:

Wyniki:

Tematyka badawcza:

Udział w projektach:

Najważniejsze publikacje:

Publikacje

Zainteresowania:

 

strona domowa:

http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~hkruczek/