dr inż. Ryszard Głąbik

Prowadzone zajęcia:

Wyniki:

Tematyka badawcza:

Udział w projektach:

Najważniejsze publikacje:

Zainteresowania: