mgr inż. Michał Czerep

Czerep_MichałProwadzone zajęcia:

 

Wyniki:

 

Tematyka badawcza:

 

Udział w projektach:

 • „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w firmie WT&T Polska Sp. z o.o. w celu opracowania kompleksowej i efektywnej technologii przetwarzania surowców odpadowych z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu z jednoczesną całkowitą utylizacją odpadów”
  RPOP.01.01.00-16-0044/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 01 Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w gospodarce,
 • Biocoal for power generation (BIOPOGEN),
 • Optymalizacja technologii wstępnego suszenia węgla i koncepcji spalania w kierunku zwiększenia sprawności i elastyczności (DRYLIG).

Wybrane publikacje:

 • Halina Pawlak-Kruczek, Krystian K. Krochmalny, Krzysztof J. Mościcki, Jacek M. Zgóra, Michał Czerep, Michał J. Ostrycharczyk, Łukasz Niedźwiecki: Torrefaction of various types of biomass in laboratory scale, batch-wise isothermal rotary reactor and pilot scale, continuous multi-stage tape reactor. Inżynieria i Ochrona Środowiska. 2017, t. 20, nr 4, s. 457-472.
 • Halina Pawlak-Kruczek, Robert Lewtak*, Zbigniew Plutecki*, Marcin J. Baranowski, Michał J. Ostrycharczyk, Krystian K. Krochmalny, Michał Czerep, Jacek M. Zgóra, Łukasz Niedźwiecki: The impact of pre-dried lignite co-firing with hard coal in an industrial scale PC boiler. Journal of Energy Resources Technology – Transactions of the ASME. 2018, vol. 140, nr 6, art. 4039907, s. 1-14.
 • Wilhelm J. Tic*, Joanna Guziałowska-Tic*, Halina Pawlak-Kruczek, Eugeniusz Woźnikowski*, Adam Zadorożny*, Łukasz Niedźwiecki, Mateusz Wnukowski, Krystian K. Krochmalny, Michał Czerep, Michał J. Ostrycharczyk, Marcin J. Baranowski, Jacek M. Zgóra, Mateusz Kowal: Novel concept of an installation for sustainable thermal utilization of sewage sludge. Energies 2018, vol. 11, nr 4, s. 1-17
 • Pawlak-Kruczek Halina, Zgóra Jacek M, Czerep Michał:Badania węgla brunatnego do suszenia / Halina Pawlak-Kruczek, Jacek Zgóra, Michał Czerep. Rynek Energii. 2011, nr 6, s. 38-44,
 • Pawlak-Kruczek Halina, Ostrycharczyk Michał J, Baranowski Marcin, Czerep Michał, Zgóra Jacek M: Co-firing of biomass with pulverised coal in oxygen enriched atmosphere / Halina Pawlak-Kruczek [i in.]. Chemical and Process Engineering. 2013, vol. 34, nr 2, s. 215-226,
 • Pawlak-Kruczek Halina, Ostrycharczyk Michał J, Czerep Michał, Baranowski Marcin, Zgóra Jacek M: Examinations of the process of hard coal and biomass blend combustion in OEA (oxygen enriched atmosphere) / Halina Pawlak-Kruczek [i in.]. Energy. 2015, vol. 92, pt. 1, s. 40-46.

Zainteresowania: