dr inż. Mateusz Wnukowski

Prowadzone zajęcia:Wnukowski_Mateusz

 • Spalanie i paliwa
 • Zgazowanie paliw stałych

Wyniki:

 

Tematyka badawcza:

 • termochemiczna przeróbka biomasy (toryfikacja, zgazowanie, piroliza)
 • wykorzystanie plazmy mikrofalowej w procesach konwersji energii
 • powstawanie i redukcja związków smół

Udział w projektach:

 • Kogeneracyjny układ zgazowywania osadów ściekowych z plazmowym doczyszczeniem gazu (GEKON)
 • Technologia plazmowego zgazowania biomasy i odpadów dla wytwarzania paliw płynnych (NCBiR)

Najważniejsze publikacje:

 • M. Wnukowski, “Metody stosowane w usuwaniu związków smół z gazu otrzymanego ze zgazowania biomasy – praca przeglądowa”, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 18, nr 2, str. 17-34, 2016
 • M. Wnukowski, P. Owczarek, Ł. Niedźwiecki, “Wet torrefaction of miscanthus – characerization of hydrochars in view of handling, storage and combustion properties”, Journal of Ecological Engineering, vol. 16, nr. 3, str. 161-167, 2015
 • M. Wnukowski, “Decomposition of tars in microwave plasma – preliminary results”, Journal of Ecological Engineering, vol. 15, nr. 3, str. 23-28, 2014

Zainteresowania:

 • chromatografia gazowa
 • MTB
 • koty (moje)