Oferta dla biznesu

Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych prowadzi badania w dziedzinach związanych ze spalaniem, wybuchowością, urządzeniami energetycznymi, procesami konwersji paliw, analizą paliw, energetyką odnawialną i innymi związanym z wyżej wymienionymi tematami, w tym:

 • analiza techniczna
 • analiza elementarna
 • wyznaczanie wartości opałowej
 • wyznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym
 • oznaczanie parametrów wybuchowości:
  • minimalna energia zapłonu
  • minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu
  • maksymalne ciśnienie wybuchu/maksymalny przyrost ciśnienia wybuchu
  • określanie wskaźnika i klasy wybuchowości
 • analizy TGA

Więcej informacji dotyczących badań z zakresu wybuchowości można znaleźć tutaj.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie potencjału badawczego Zakładu mogą Państwo znaleźć tutaj.

Więcej informacji udziela:
Dr hab. inż. Halina-Pawlak Kruczek, prof. PWr
pok. 253;  bud. A-4
e-mail: halina.kruczek@pwr.edu.pl
tel. 71 320 39 42