dr inż. Monika Tkaczuk-Serafin

Prowadzone zajęcia:

Wyniki:

Tematyka badawcza:

Udział w projektach:

Najważniejsze publikacje:

Zainteresowania: