Prowadzone zajęcia

PRACE MAGISTERSKIE 2019/2020

Drodzy Studenci, pod tym linkiem znaleźć można listę propozycji prac magisterskich do realizacji na kierunku Energetyka.


Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia na obu kierunkach Wydziału Mechaniczno-Energetycznego: Energetyce oraz Mechanice i Budowie Maszyn. Zajęcie prowadzone są zarówno na studiach I stopnia, jak i na magisterskich (w trybie stacjonarnym i zaocznym), a niektóre przedmioty wykładane są w języku angielskim. Zajęcie prowadzone przez kadrę Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, skupiają się wokół tematów związanych z termicznymi procesami konwersji energii, paliwami alternatywnymi oraz budową i działaniem kotłów.

Studia inżynierskie:

  • Spalanie i paliwa
  • Combustion and fuels (zajęcie prowadzone w języku angielskim)
  • Maszynoznawstwo
  • Konwersja energii
  • Kotły energetyczne

Studia magisterskie:

  • Ogniwa paliwowe i produkcja wodoru
  • Paleniska niskoemisyjne
  • Zgazowanie paliw
  • Urządzenia kotłowe
  • Konstrukcje w technice kotłowej

Więcej informacji odnośnie konkretnych zajęć można znaleźć na stronie wydziału.