Odróbki

W materiałach dla studentów umieszczono harmonogram odróbek dotyczący laboratorium ze “Spalania i paliw”.