Laboratoria badawcze w naszym zakładzie

Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych posiada dwa laboratoria naukowo-dydaktyczne:

Laboratorium Spalania i Wybuchowości oraz Laboratorium Konwersji Energii (kierownik laboratorium: dr inż. Tomasz Hardy)
o następującym zakresie badawczym:

  • badania jakości spalania różnych paliw z wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych; kontrola i monitoring zagrożenia korozją wysokotemperaturową oraz procesu szlakowania palenisk kotłowych,
  • dobór metod odsiarczania i odazotowania spalin,
  • ocena sprawności obiektów energetycznych i ich optymalizacja,
  • dobór optymalnych parametrów waloryzacji paliw kopalnych i biomasowych ze względu na zużycie energii i właściwości produktu,
  • określenie właściwości termo-kinetycznych substancji dla różnych gałęzi przemysłu ze względu na zagrożenia wybuchem i konieczność zastosowania zabezpieczeń pożarowo-wybuchowych.

Laboratorium Konwersji Energii (kierownik laboratorium: dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr), które zajmuje się następującymi zagadnieniami:

  • badania konwersji energii w innowacyjnych i nowych technologiach: ogniwa paliwowe, kolektory i baterie słoneczne, procesy termiczno-chemicznej przeróbki paliw na paliwa wysokogatunkowe, badania technologii CCS z zastosowaniem stałych i ciekłych sorbentów,
  • badania właściwości fizyko-chemicznych paliw niskogatunkowych, biopaliw i popiołów oraz ich reaktywności w procesach spalania i zgazowania.