Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych

Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych (Z-1), przynależący do Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (W-9), powstał 21 lipca 2014 r. w związku z reorganizacją wydziałów Politechniki Wrocławskiej.

Nowa jednostka została utworzona na bazie byłego Zakładu Spalania i Detonacji, do którego ponadto przyłączono część pracowników Zakładu Kotłów i Turbin oraz Zakładu Miernictwa i Ochrony Atmosfery.

Kierownictwo nad nowo powstałym Zakładem powierzono dr hab. inż. Halinie Pawlak-Kruczek, prof. PWr.